Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar. Hukuk sistemimizde tapu işlerine bakan avukatlar, genel olarak gayrimenkul avukatı olarak isimlendirilmektedir. Esasında bütün avukatların tapu işlerine ve tapudan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemelerde görülen davalara bakma yetkisi bulunmaktadır. Ancak gayrimenkul hukukunda uzmanlık seviyesine yükselmiş avukatlar, gayrimenkul alım satım işlemleri sırasında ve bürokratik işlemlerde vatandaşlara danışmanlık hizmetinin yanı sıra davalarında profesyonel takip hizmeti sunmaktadır.

Gayrimenkul avukatı ya da emlak avukatı olarak da nitelendirilen bu kişiler, taşınmaz hukuku kapsamında işlemlerin hukuki zeminde gerçekleştirilmesinde danışmanlık vermektedir. Arazi, daire, işyeri gibi tapuya kayıtlı taşınmaz mülkler için kendilerine danışılabilen avukatlar, ayrıca tapu tescil işlemleri, mahkeme ilamı, icra, miras, işgal, ipotekli satış gibi konularda kullanıcılara hizmet sağlamaktadır.

Tapu işlerinde büyük bir önemi bulunan mülkiyet hakkı, ipotek hakkı, irtifak hakkı gibi kanunen belirlenmiş hakların gözetilmesinde profesyonel hizmet sunan avukatlar, Medeni Kanun çerçevesinde vatandaşlara tanınan hakların en iyi şekilde korunmasında etkili olmaktadır.

Tapu Avukatları Ne İş Yapar?

Bürokratik süreçlerin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını sağlayan tapu avukatları, hukuka aykırı bir şekilde gerçekleştirilen kamulaştırma, kira sözleşmesine aykırılık gibi pek çok uyuşmazlığın çözümünde profesyonel destek sunmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olan ve stajyerliğini tamamlayan gayrimenkul avukatları genel anlamda, taşınmaz hakkında meydana gelen uyuşmazlık durumunda dava açma, dava sürecinin işlemesi ve davaya konu olan taşınmazın satışın gerçekleşmesi gibi işlemlerde hukuki süreci yürütme görevi bulunmaktadır.

Tapuya konu olan davalarda alım satım işlerinde de görev yapan tapu avukatları, ayrıca tapuya ipotek konulması, konulan ipoteğin kaldırılması, tapunun paraya çevrilmesi gibi hukuki işlemlerin takibini de gerçekleştirmektedir. Tapu avukatları genel olarak tapuyla ilgili işlem ve davalarda ihtisas yapmış ve bu alanda kendisini geliştirerek yetkinleşmiş kişilerden oluştuğu için tapu işlemlerinde ihtiyaç duyulan tüm konularda gerekli hukuki desteği sağlamaktadır.

Tapu Avukatlarının Baktığı Hukuki Meseleler

Gayrimenkul hukuku alanında tecrübeli avukatlar, hukuki uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerinin davalarını yakından takip etmekte ve alternatif çözümler üretmektedir. Özellikle tapu işlemleri konusunda hukuk sistemimizde ve ilgili mevzuatlarda çok fazla sayıda değişiklik yaşandığı göz önünde bulundurulursa, bu işlemler için avukatlardan profesyonel destek almanın herhangi bir hak kaybına uğramamak için çok önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde gayrimenkul hukukunda uzman tapu avukatı desteğinin alınabildiği hukuki meseleler şunlardan oluşmaktadır:

  • Tapu iptal ve tapu tescil davaları,
  • Tapu kayıtlarındaki hukuksuzlukların düzeltilmesi,
  • Tapu tahsis belgesi ile ilgili hataların giderilmesi,
  • Tapu Sicil Müdürlüğü aleyhinde açılacak davaların hukuki işlemleri,
  • Belediyenin imar uygulamalarından doğan hukuksuz kamulaştırma vakaları,
  • Kadastro işlemlerinden kaynaklanan hukuki ihtilaflar

Bu davalar arasında deneyimli tapu avukatı desteğinin en çok öne çıktığı davaların başında tapu iptal ve tescil davaları gelmektedir. Söz konusu tüm hukuki meselelerde herhangi bir hak kaybına uğramamak adına uzman avukatlardan destek alınması önemlidir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN