Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara

Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara

Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara

Gayrimenkul hukukunun en sık görülen davalarından biri olan tapu iptal ve tescil davaları, hukuki destek almanın ve davanın uzman avukat tarafından takip edilmesinin çok önemli olduğu süreçleri kapsamaktadır. Dolayısıyla tapu iptal ve tescil avukatları Ankara görülen davalarda, müvekkillerine hukuki süreç devam ederken profesyonel destek sunmanın yanı sıra davanın uzman tarafından takip edilmesi güvenini de vermektedir.

Tapu iptali ve tescili davası, hukuksuz ve usulsüz olarak düzenlendiği öne sürülen bir tapu kaydının, hukuki şartlara ve esaslara uygun bir hale getirilmesi için görevli mahkemede açılan bir gayrimenkul hukuku davası türüdür. Tapu iptali davasında mülkiyet hakkı esas alındığından mahkemenin hükmü kesinleşmeden tapunun iptal edilmesi söz konusu değildir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Gayrimenkul hukukunda tapu iptal ve tescil davası, ayni hakkı ihlal edilen pay sahibinin mülkiyet hakkını koruyup temin eden en önemli dava türü olarak öne çıkmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında da güvence altına alınan mülkiyet hakkı, iç hukuk yolları ile tesis edilmediğinde Avrupa Mahkemesi’ne bireysel dava başvurusunda bulunulması mümkün olan bir haktır.

Tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılan tapu iptal ve tescil davası, tapu sahibinin vefat etmiş olması halinde malikin mirasçılarına karşı açılması gerekmektedir. Tapu iptal ve tescil davası ile birlikte tapu kaydında ismi bulunan herhangi bir üçüncü şahsa ait bir hakkın ortadan kaldırılması talep ediliyorsa, bu durumda tapu kaydındaki hak sahibine de ayrıca dava açılması gerekmektedir. Örneğin, üzerinde ipotek ya da önalım hakkı gibi bir şerh bulunan tapuda ayni ya da şahsi hakların da terki talep ediliyorsa, bu hakları elinde bulunduran kişilerin her birinin aleyhinde dava açılabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapı iptali ve tescil davası açmak isteyenlerin Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe yoluyla başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu davada yetkili mahkeme, diğer gayrimenkul hukuku davalarında olduğu gibi taşınmazın bulundu yer mahkemesidir. Tarafların anlaşması durumunda dahi davanın yetkili yer mahkemesi dışında bir mahkemede görülmesi mümkün değildir.

Tapu iptal ve tescil davası başvurusunda yetkili ve görevli mahkemeye sunulması gereken dava dilekçesinde, taşınmazın kayıt bilgileri ile mevcut arazideki durumu, olayın özelliklerine göre gündeme getirilen hukuka aykırı tüm durumlar açık bir dille anlatılmalıdır. Bu yüzden tapu iptal ve tescil davalarında alanında uzman tapu avukatı desteği almak, davanın açılma aşamasından sonuçlandırılmasına kadar geçen sürede herhangi bir hak kaybına uğranmaması konusunda önemlidir.

Tapu iptal davası; hukuki ehliyetsizlik nedeniyle, mirastan mal kaçırma nedeniyle ve vekalet görevinin kötüye kullanılması nedeniyle açılabilir. Ayrıca ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve aile konutu niteliğinden kaynaklanan tapu iptal davaları da yetkili mahkemede görülebilir.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN