Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz açılması gerekmektedir. Tapu resmi olarak bir mülkün sahipliğini gösterir belgedir. Her tapunun bir de sicili bulunmaktadır. Tapu sicili ise sahipliğin niteliği hakkında resmi olarak gerekli bilgileri barındıran belgelerdir. Bu resmi evraklarda bir zarar veya değişiklik yahut herhangi bir anlaşmazlık ya da hak ihlali iddiasında açılabilen davalardır.

Bu tip davaların açılabilmesi için de belirli gereklilikler resmi hukukça ortaya konulmuştur. Bunları resmi halleriyle belirtmek gerekirse; gerçekten varolan bir neden olmaksızın ya da daha önce kayıtlarını yaptırmış bir kişiden habersiz tapu senedinde veya sicil kağıdında tahribat değişiklik ve hak gasbı yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte davayı açan taraf bu tahribatı ve hak ihlalini, sahteciliği ispat edebilmelidir.

Tapu iptal davası, özellikle miras konusunda yapılan haksızlık iddialarına da konu olabilmektedir. Örneğin bir kişinin miras hakkına sahip olduğu yakınının hayattayken üzerindeki tapuyu diğer yakınların üzerine geçirmesi gibi durumlarda, miras bırakacak kişinin vefatından sonra da bu tip davalar açılabilmektedir. Bu davalara muris muvaazası da denilmektedir. Bura da muvazaa, danışıklı işlem anlamına gelmektedir.  Bu tip durumlar da yine tapu davaları aracılığıyla açıklığa kavuşturulabilmektedir.

Bu tip davalar, kişinin ikamet ettiği yerlere değil taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilen davalardır. Elbette sadece davanın doğru yere açılması değil bir çok noktada doğru hareket edilmesi elzem olan ve masraflı bir dava türüdür. Bu sebeple profesyonal hukuk yardımı alınması oldukça önemlidir. Ayrıca davalar masraflı davalar olduklarından kaynaklı yardım alınmaması durumunda, kişilerin bir çok harcama yapmasına rağmen sonuç alamamasına da sebep olabilmektedir. Bu durum biraz da davanın işleyişinden kaynaklanmaktadır.

Tapu iptal davası açıldıktan sonra, yine yasalarca belirlenmiş bir işleyiş içerisinde yürütülür. İddialar ortaya konulduktan sonra, tapu kayıtları inceleme altına alınır. Yapılan kayıtların nitelikleri ve işleyişleri arasındaki bağlantılar analiz edilir. Bu süreçle birlikte davaya konu olan tarafların tanıkları dinlenir. Tanıkların dinlenilmesinin ardından bilirkişi analizleri ve görüşleri dinlenir. Yine süreçle beraber, davanın konu olduğu yer ve noktada keşif gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin ardından varılan kanaat sonucunda bir neticeye varılır ve dava sonuçlanır. Bu noktada davacı tarafın iddialarını somutlaştıracak nitelikte bir çizgide hareket etmesi oldukça önemlidir. Bu da avukat ve hukuksal destek alma zorunluluğunun oranını oldukça yükseltmektedir.

Ülkemizde de oldukça fazla sayıda açılan bu tip davaların bir çok ayrıntılı özelliği olmakla birlikte,  bunlar, kesinlikle bir makalenin içerisine sığmayacak kadar geniştirler. Belirtmek gerekir ki dava sürecinde bilir kişi raporuna ve dava sonucuna da itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bilirkişi raporu sonuçlandıktan sonra 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse itiraz hakkı yanar ve mahkeme sonucuna itiraz etmek için ise temyize başvurulabilmektedir. Bu tip davalarda içeriğine göre değişebilmekle birlikte zamanaşımı ise söz konusu olmamaktadır.  Davanın en çok açılma sebeplerinin başında ise yukarıda da bahsi geçen muris muvazaası gelmektedir. Bu tip durumlarda, avukat yardımı alınarak durumun anlatılması ve sürecin net bir şekilde ortaya konulması doğru sonuçlar alabilmek açısından önemlidir.

Tapu iptal ve tescil davalarının içerisinde ülke gündemine oturan bazı örnekler de olmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi belirli durumlarda davanın sadece kişilere değil belirli kurumlara da yöneltilmesi mümkündür. Elbette profesyonel olarak hukuk ile ilgilenmeyen kişilerin de konu ile ilgili yasaları okuyarak genel bir bilgiye sahip olması da mümkündür.

AVUKATA İLK SORUYU SİZ SORMAK İSTER MİSİNİZ?

BİZE ULAŞIN