Hizmetler

Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara

Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara

Tapu İptal ve Tescil Avukatları Ankara Gayrimenkul hukukunun en sık görülen davalarından biri olan tapu iptal ve tescil davaları, hukuki destek almanın ve davanın uzman avukat tarafından takip edilmesinin çok…

DEVAMINI OKU
Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar?

Tapu İşlerine Hangi Avukat Bakar. Hukuk sistemimizde tapu işlerine bakan avukatlar, genel olarak gayrimenkul avukatı olarak isimlendirilmektedir. Esasında bütün avukatların tapu işlerine ve tapudan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünde yetkili mahkemelerde görülen…

DEVAMINI OKU
Tapu İptali Ne Demek?

Tapu İptali Ne Demek?

Tapu İptali Ne Demek? Tapu iptalinin anlamı ilgili tapu davasının iptal edilmesi ve tapu kaydının silinmesidir. Tapu kaydının silinmesine yönelik olan iptal işleminde öncelikli olarak mahkemeye başvuru yapılması gerekmektedir. Tapu…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Tapu İptal Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır? Tapu iptal davasının sonuçlanması için gereken süre davanın seyrine göre belirlenmekte ve en fazla 731 gün boyunca sürebilmektedir. 731 gün süren dava eğer…

DEVAMINI OKU
Hangi Durumlarda Tapu İptal Edilir?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Edilir?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Edilir? Tapu iptalinin nedenleri Türk Medeni Kanunu’nda ve mahkeme tarafından hazırlanan mevzuatlarda belirtilmiştir. Tapu iptalinin nedenleri arasında; haklı bir nedene dayanmayan tapu silinmeleri ya da tapu…

DEVAMINI OKU
Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz?

Hangi Durumlarda Tapu İptal Davası Açılamaz? Tapu davasının açılamama nedenleri arasında tapunun doğruluğunun derinlemesine araştırılmaması yer almaktadır. Tapu davalarında öncelikle olarak ilgili tapunun araştırılması ve tarihi sürece yönelik bilgi edinilmesi…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal ve Tescil Davası Açma

Tapu İptal ve Tescil Davası Açma

Mülkiyet hakkı kişiye maliki olduğu şey üzerinde, hukuk düzeninin sınırları içerisinde, istediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi verir. Kişi tasarruf yetkisine dayanarak o şeyi kullanabilir, yok edebilir veya…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır?

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır Tapu iptal davası nedir? Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davalarında mevcut tapu kimin…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler Kişinin sahip olduğu taşınmaz ile ilgili tapu tescilinde herhangi bir hata bulunuyorsa bu durumun gerekli yasalar yolu ile düzeltilmesini sağlayan davalara tapu iptal davası…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal davası Hangi Durumlarda Açılır ?

Tapu İptal davası Hangi Durumlarda Açılır ?

Tapu tescilinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için tapu iptal davası açılabiliyor. Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Bu dava,  tapuda adına tescil yapılmış kişiye yönlendiriliyor. Ortada haklı bir sebep olmaksızın…

DEVAMINI OKU
Tapu İptali Davası Örneği..

Tapu İptali Davası Örneği..

T.C.   YARGITAY   1. HUKUK DAİRESİ   E. 2012/10938   K. 2012/10436   T. 01.10.2012   * HUKUKİ İŞLEMLERDE İRADE BOZUKLUĞU VE AŞIRI YARARLANMA İDDİALARI (Her Türlü Delille İspat…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davaları Çeşitleri

Tapu İptal Davaları Çeşitleri

1. Hesap hatası nedeniyle tapu iptal davası 2. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal davası 3. Aile konutu nedeniyle tapu iptal davası 4. Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası…

DEVAMINI OKU
Tapu İptali Nasıl Olur?

Tapu İptali Nasıl Olur?

* Tapu kayıtlan getirtilir. * Kayıt sebepleri araştırılır. * Taraf şahitleri dinlenir. * Keşif yapılır. * Bilirkişi mütalaası alınır. * Sonuç olarak, hasıl olan kanaate göre karar verilir.

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davasını Kimler Açabilir?

Tapu İptal Davasını Kimler Açabilir?

Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan; Bir tescil veya; Tescilin tadili  veya Terkini ile bir ayni haklan zedelenmiş olması halinde tapu iptal davası açılabiliyor. Türk hukukunda tapu iptal ve tescil…

DEVAMINI OKU
Tapu İptal Davası Açmak İçin Aranan Şartlar

Tapu İptal Davası Açmak İçin Aranan Şartlar

* Ortada haklı bir sebep olmaksızın yapılan, * Bir tescil veya, * Tescilin tadili veya, * Terkini ile bir ayni hakları zedelenmiş olması gerekiyor.

DEVAMINI OKU
Tapu Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır ?

Tapu Tescil Davası Hangi Durumlarda Açılır ?

Tapu tescilinde bulunan yanlışlıkların düzeltilmesi için tapu iptal davası açılabiliyor. Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesinde açılıyor. Bu dava,  tapuda adına tescil yapılmış kişiye yönlendiriliyor. Ortada haklı bir sebep olmaksızın…

DEVAMINI OKU
Tapu Tescil Davası

Tapu Tescil Davası

Geçerli bir sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak 10 yıl süreyle ve iyi niyet ile sürdürürse zamanaşımı yoluyla mülkiyet hakkını kazanır…

DEVAMINI OKU