Tapu iptal davası | Tapu iptali ve tescil davası | Tapu iptal davası, tapu iptali ve tescil davası avukatları

Tapu iptal davası | Tapu iptali ve tescil davası

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

16 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal davası nedir?

Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davalarında mevcut tapu kimin üzerineyse davalı odur, tapunun onun üzerinde iptali ve davacıya verilmesi talep edilir.

 Tapu iptal davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek dava açılmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yerde açılmalıdır. Bu davalar taşınılmanızın değerine göre sulh hukuk mahkemelerinde de açılabilir. Tapu iptal davası zamanaşımı genel olarak on yıl olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası açacak kişilerin durumdan tam anlamı ile haberdar olmaları gerekmektedir. Çünkü tapu iptal davaları fazlaca masraflı olabilmektedir. Bu yüzden tapu iptal davası soruları ve önerileri cevap bulmak için tapu hukuku avukatları ile çalışmak ya da onlardan yardım almak oldukça faydalı olacaktır. Vekalet verdiğiniz avukatınız size daha sağlıklı ve kesin çözümler oluşturacaktır. Mahkemeye müracaat halinde  tapu iptal davası dilekçe örneği ile benzer şekilde dilekçe oluşturmak gerekir. Bu konuda da avukatınız size oldukça faydalı olur. Tapu iptal davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Dilekçeyi buraya vererek işlemleri başlatmış ve hukuki işlem talebinizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?

Tapu ile ilgili sorunlarda açılabilir. Usulsüz kazanılan tapular içinde bu dava açılabilir. Tapuyu alma aşamasında hile kullanılmış ya da karşı taraf aldatılmış ise dava açma gerekliliği doğar. Ayrıca ortak taşınılmaz olan bir malın tapusunun aile fertlerinin onaylamadığı biri üzerinde olması da tapu iptal davasının açılmasına gerek duyulabilecek sebeplerdendir. Tapu iptal davası açma süresi bir yıldan fazla olmamalıdır. Bu süreyi geçtiğinizde dava açma hakkınız iptal olacak ve herhangi bir yasal işlem başlatamayacaksınızdır. Bu nedenle iptal davalarınızı 1 yıl dolmadan açmanız gerekmektedir.

 

Tapu İptal Davası

16 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası

                Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz açılması gerekmektedir. Tapu resmi olarak bir mülkün sahipliğini gösterir belgedir. Her tapunun bir de sicili bulunmaktadır. Tapu sicili ise sahipliğin niteliği hakkında resmi olarak gerekli bilgileri barındıran belgelerdir. Bu resmi evraklarda bir zarar veya değişiklik yahut herhangi bir anlaşmazlık ya da hak ihlali iddiasında açılabilen davalardır.

Bu tip davaların açılabilmesi için de belirli gereklilikler resmi hukuça ortaya konulmuştur. Bunları resmi halleriyle belirtmek gerekirse; gerçekten varolan bir neden olmaksızın ya da daha önce kayıtlarını yaptırmış bir kişiden habersiz tapu senedinde veya sicil kağıdında tahribat değişiklik ve hak gaspı yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte davayı açan taraf bu tahribatı ve hak ihlalini, sahteciliği ispat edebilmelidir.

Tapu iptal davası, özellikle miras konusunda yapılan haksızlık iddialarına da konu olabilmektedir. Örneğin bir kişinin miras hakkına sahip olduğu yakınının hayatayken üzerindeki tapuyu diğer yakınların üzerine geçirmesi gibi durumlarda, miras bırakacak kişinin vefatından sonra da bu tip davalar açılabilmektedir. Bu davalara muris muvaazası da denilmektedir. Bura da muvazaa, danışıklı işlem anlamına gelmektedir.  Bu tip durumlar da yine tapu davaları aracılığıyla açıklığa kavuşturulabilmektedir.

Bu tip davalar, kişinin ikamet ettiği yerlere değil taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilen davalardır. Elbette sadece davanın doğru yere açılması değil bir çok noktada doğru hareket edilmesi elzem olan ve masraflı bir dava türüdür. Bu sebeple profesyonal hukuk yardımı alınması oldukça önemlidir. Ayrıca davalar masraflı davalar olduklarından kaynaklı yardım alınmaması durumunda, kişilerin bir çok harcama yapmasına rağmen sonuç alamamasına da sebep olabilmektedir. Bu durum biraz da davanın işleyişinden kaynaklanmaktadır.

Tapu iptal davası açıldıktan sonra, yine yasalarca belirlenmiş bir işleyiş içerisinde yürütülür. İdddialar ortaya konulduktan sonra, tapu kayıtları inceleme altına alınır. Yapılan kayıtların nitelikleri ve işleyişleri arasındaki bağlantılar analiz edilir. Bu süreçle birlikte davaya konu olan tarafların tanıkları dinlenir. Tanıkların dinlenilmesinin ardından bilirkişi analizleri ve görüşleri dinlenir. Yine süreçle beraber, davanın konu olduğu yer ve noktada keşif gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin ardından varılan kanaat sonucunda bir neticeye varılır ve dava sonuçlanır. Bu noktada davacı tarafın iddialarını somutlaştıracak nitelikte bir çizgide hareket etmesi oldukça önemlidir. Bu da avukat ve hukuksal destek alma zorunluluğunun oranını oldukça yükseltmektedir.

Ülkemizde de oldukça fazla sayıda açılan bu tip davaların bir çok ayrıntılı özelliği olmakla birlikte,  bunlar, kesinlikle bir makalenin içerisine sığmayacak kadar geniştirler. Belirtmek gerekir ki dava sürecinde bilir kişi raporuna ve dava sonucuna da itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bilirkişi raporu sonuçlandıktan sonra 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse itiraz hakkı yanar ve mahkeme sonucuna itiraz etmek için ise temyize başvurulabilmektedir. Bu tip davalarda içeriğine göre değişebilmekle birlikte zamanaşımı ise söz konusu olmamaktadır.  Davanın en çok açılma sebeplerinin başında ise yukarıda da bahsi geçen muris muvazaası gelmektedir. Bu tip durumlarda, avukat yardımı alınarak durumun anlatılması ve sürecin net bir şekilde ortaya konulması doğru sonuçlar alabilmek açısından önemlidir.

Tapu iptal ve tescil davalarının içerisinde ülke gündemine oturan bazı örnekler de olmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi belirli durumlarda davanın sadece kişilere değil belirli kurumlara da yöneltilmesi mümkündür. Elbette profesyonal olarak hukuk ile ilgilenmeyen kişilerin de konu ile ilgili yasaları okuyarak genel bir bilgiye sahip olması da mümkündür.

Tapu İptal Davası

TAPU İPTALİ ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde tapu iptal davası konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

16 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal davası nedir?

Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davalarında mevcut tapu kimin üzerineyse davalı odur, tapunun onun üzerinde iptali ve davacıya verilmesi talep edilir.

 Tapu iptal davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek dava açılmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yerde açılmalıdır. Bu davalar taşınılmanızın değerine göre sulh hukuk mahkemelerinde de açılabilir. Tapu iptal davası zamanaşımı genel olarak on yıl olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası açacak kişilerin durumdan tam anlamı ile haberdar olmaları gerekmektedir. Çünkü tapu iptal davaları fazlaca masraflı olabilmektedir. Bu yüzden tapu iptal davası soruları ve önerileri cevap bulmak için tapu hukuku avukatları ile çalışmak ya da onlardan yardım almak oldukça faydalı olacaktır. Vekalet verdiğiniz avukatınız size daha sağlıklı ve kesin çözümler oluşturacaktır. Mahkemeye müracaat halinde  tapu iptal davası dilekçe örneği ile benzer şekilde dilekçe oluşturmak gerekir. Bu konuda da avukatınız size oldukça faydalı olur. Tapu iptal davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Dilekçeyi buraya vererek işlemleri başlatmış ve hukuki işlem talebinizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?

Tapu ile ilgili sorunlarda açılabilir. Usulsüz kazanılan tapular içinde bu dava açılabilir. Tapuyu alma aşamasında hile kullanılmış ya da karşı taraf aldatılmış ise dava açma gerekliliği doğar. Ayrıca ortak taşınılmaz olan bir malın tapusunun aile fertlerinin onaylamadığı biri üzerinde olması da tapu iptal davasının açılmasına gerek duyulabilecek sebeplerdendir. Tapu iptal davası açma süresi bir yıldan fazla olmamalıdır. Bu süreyi geçtiğinizde dava açma hakkınız iptal olacak ve herhangi bir yasal işlem başlatamayacaksınızdır. Bu nedenle iptal davalarınızı 1 yıl dolmadan açmanız gerekmektedir.

 

Tapu İptal Davası

16 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası

                Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek için öncelikle tapu konusunda resmi hukuka dayalı tanımlamaların biraz açılması gerekmektedir. Tapu resmi olarak bir mülkün sahipliğini gösterir belgedir. Her tapunun bir de sicili bulunmaktadır. Tapu sicili ise sahipliğin niteliği hakkında resmi olarak gerekli bilgileri barındıran belgelerdir. Bu resmi evraklarda bir zarar veya değişiklik yahut herhangi bir anlaşmazlık ya da hak ihlali iddiasında açılabilen davalardır.

Bu tip davaların açılabilmesi için de belirli gereklilikler resmi hukuça ortaya konulmuştur. Bunları resmi halleriyle belirtmek gerekirse; gerçekten varolan bir neden olmaksızın ya da daha önce kayıtlarını yaptırmış bir kişiden habersiz tapu senedinde veya sicil kağıdında tahribat değişiklik ve hak gaspı yapılmış olması gerekir. Bununla birlikte davayı açan taraf bu tahribatı ve hak ihlalini, sahteciliği ispat edebilmelidir.

Tapu iptal davası, özellikle miras konusunda yapılan haksızlık iddialarına da konu olabilmektedir. Örneğin bir kişinin miras hakkına sahip olduğu yakınının hayatayken üzerindeki tapuyu diğer yakınların üzerine geçirmesi gibi durumlarda, miras bırakacak kişinin vefatından sonra da bu tip davalar açılabilmektedir. Bu davalara muris muvaazası da denilmektedir. Bura da muvazaa, danışıklı işlem anlamına gelmektedir.  Bu tip durumlar da yine tapu davaları aracılığıyla açıklığa kavuşturulabilmektedir.

Bu tip davalar, kişinin ikamet ettiği yerlere değil taşınmaz mülkün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine açılabilen davalardır. Elbette sadece davanın doğru yere açılması değil bir çok noktada doğru hareket edilmesi elzem olan ve masraflı bir dava türüdür. Bu sebeple profesyonal hukuk yardımı alınması oldukça önemlidir. Ayrıca davalar masraflı davalar olduklarından kaynaklı yardım alınmaması durumunda, kişilerin bir çok harcama yapmasına rağmen sonuç alamamasına da sebep olabilmektedir. Bu durum biraz da davanın işleyişinden kaynaklanmaktadır.

Tapu iptal davası açıldıktan sonra, yine yasalarca belirlenmiş bir işleyiş içerisinde yürütülür. İdddialar ortaya konulduktan sonra, tapu kayıtları inceleme altına alınır. Yapılan kayıtların nitelikleri ve işleyişleri arasındaki bağlantılar analiz edilir. Bu süreçle birlikte davaya konu olan tarafların tanıkları dinlenir. Tanıkların dinlenilmesinin ardından bilirkişi analizleri ve görüşleri dinlenir. Yine süreçle beraber, davanın konu olduğu yer ve noktada keşif gerçekleştirilir. Bütün bu işlemlerin ardından varılan kanaat sonucunda bir neticeye varılır ve dava sonuçlanır. Bu noktada davacı tarafın iddialarını somutlaştıracak nitelikte bir çizgide hareket etmesi oldukça önemlidir. Bu da avukat ve hukuksal destek alma zorunluluğunun oranını oldukça yükseltmektedir.

Ülkemizde de oldukça fazla sayıda açılan bu tip davaların bir çok ayrıntılı özelliği olmakla birlikte,  bunlar, kesinlikle bir makalenin içerisine sığmayacak kadar geniştirler. Belirtmek gerekir ki dava sürecinde bilir kişi raporuna ve dava sonucuna da itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bilirkişi raporu sonuçlandıktan sonra 1 hafta içerisinde itiraz edilmezse itiraz hakkı yanar ve mahkeme sonucuna itiraz etmek için ise temyize başvurulabilmektedir. Bu tip davalarda içeriğine göre değişebilmekle birlikte zamanaşımı ise söz konusu olmamaktadır.  Davanın en çok açılma sebeplerinin başında ise yukarıda da bahsi geçen muris muvazaası gelmektedir. Bu tip durumlarda, avukat yardımı alınarak durumun anlatılması ve sürecin net bir şekilde ortaya konulması doğru sonuçlar alabilmek açısından önemlidir.

Tapu iptal ve tescil davalarının içerisinde ülke gündemine oturan bazı örnekler de olmaktadır. Buradan anlaşılacağı gibi belirli durumlarda davanın sadece kişilere değil belirli kurumlara da yöneltilmesi mümkündür. Elbette profesyonal olarak hukuk ile ilgilenmeyen kişilerin de konu ile ilgili yasaları okuyarak genel bir bilgiye sahip olması da mümkündür.

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

4 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler

Kişinin sahip olduğu taşınmaz ile ilgili tapu tescilinde herhangi bir hata bulunuyorsa bu durumun gerekli yasalar yolu ile düzeltilmesini sağlayan davalara tapu iptal davası adı verilmektedir. Tapu iptal davası açmak için bulunması gereken tapu bir arazinin kime ait olduğunu gösteren bir belge olma özelliğini taşımaktadır. Aksi kanıtlanıncaya kadar tapu sicil müdürlüğü tarafından verilmiş tüm tapular geçerli sayılmaktadır.

Tapu iptal davalarında yetkili olan mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Tapunun ortada geçerli bir hak olmaksızın tescil edilmesi veya terkini ile tapu iptal davası açılabiliyor. Bunun dışında tapu iptal davaları ile ilgili esasların belirlendiği Türk Medeni Kanunu’nda tapu iptalinin istendiği bazı durumlarda tescil de talep edilmektedir. Bu gibi durumlarda tapuda belirtilmiş olan arazi hangi hazine, muhtarlık ya da belediye başkanlığına ait ise buradan da gerekli belgelerin alınması gerekmektedir.

Tapu iptali davası sırasında öncelikle tapu kayıtları incelenerek hatanın nerede olduğunun tespiti yapılmaktadır. Buna ek olarak davanın tarafları için şahitlik yapabilecek kişiler de dava sırasında dinlenmektedir. Ardından mahkeme tarafından belirlenmiş gün ve saat davası açılan tapu üzerinde keşif işlemi yapılır. Bu aşamadan sonra bilirkişi tarafından gerekli sonuca varılmakta ve dava kısa sürede sona ermektedir. Tapu iptal davaları için davanın açılması aşamasında zamanaşımı ile ilgili herhangi bir limit bulunmamaktadır. Muvazaa nedeniyle açılmış bir tapu iptal davası zamanaşımı ve hak düşürücü gibi herhangi bir süre kısıtlamasına sahip değildir. Muvazaadan haberdar olan taraf istediği zaman tapu iptal davasını açabilmektedir. Dava için gereken dilekçede davalı ile davacının isim ve adres bilgileri yer alır. Davacının TC kimlik numarası ile birlikte eğer bulunması halinde kanuni temsilcilerin ve davacı vekilinin de isim ve adres bilgileri alınmaktadır. Davanın ne olduğuna ilişkin kısa bilgilendirme ve mahkemeye konu olan davanın değeri belirtilmelidir. İddia makamı elinde bulunan delilleri belirtmeli ve hukuki sebeplerle bu davanın kendine çıkması için dayanaklar bulmalıdır. Davacı ve vekilinin imzası ile dilekçe hazırlanmış olur.

Muvazaa nedeniyle görülen tapu iptal davasında tarafların beyanlarından kaynaklanan istemli şekilde yapılmış uyumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Üçüncü kişilerin söz konusu araziler üzerinde yanlış bilgilenmesine zemin hazırlamak adına yapılan bu yanlışlar üzerinde gerçekleşen davalar taraflar arasındaki sözde bir sözleşme ile ortaya çıkabilmektedir. Tapu iptal davaları gerekli kanıtların bulundurulmasının kolaylığı ve ispatının kesinleşebilmesi gibi ihtimallerle kolay davalar gibi görülse de bu süreç içinde iyi tapu iptali davası avukatları ile çalışılmalıdır.

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler

4 Ağustos 2016

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler

Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tapu iptal davası¸ belirli koşulların hükmü ile neticelenip taraflarca arzu edilen sonuca bağlanır. Tapu iptali konusunda açılan davalar, farklı nedenlerin varlığına istinaden açılabilir; ama arzulanan sonucu elde edebilmek için konu adına bilinçli davranılması gerekir. Sonuçta tapu gibi taşınmaz malların hakkı adına açılan davaların dikkatlice araştırıldığı, herkesçe malum bir konu olduğundan dolayı bu noktada geçerli sebeplerle hareket edilmesi büyük önem arz eder.

Dava Açma Sebepleri?

Ortada kabul edilebilir bir sebep olmasa da:

 • Tescil
 • Tescilin tadili
 • Terkiniyle aynı hakların zedelenmesi

Gibi durumlar için dava açılabilir. Dava açımı, belirtilen sebepler ışığında olabilirken; haklı sebeplerin doğrultusunda da sonuç bulabilir; fakat daha önceden belirtildiği gibi dava açma durumunda dikkatlice hareket edilmesi, oldukça mühim konular arasında yer alır. Açılan tapu iptal davası, konunun uzmanı olan avukatlarca işleme sokularak sonuca gidilebilir; tabi bu konunun boydan boya araştırılması, eldeki delil ve yetkilerin incelenmesi gerekir.

Dava Açma Süresi!

Birçok konudan farklı olarak tapu iptal davası için herhangi bir zaman aşımı süresi bulunmaz. Taraflarca haklı olduklarını ortaya çıkaracak değerlerin vuku bulmasıyla beraber; tapu iptalinin gerçekleşmesi yolunda dava açılabilir. Hangi sebeplerden ötürü dava açılacağını belirttik. Belirtilen sebepler, meydana gelirse zaman aşımı olmaksızın dava açılabilir. Sonuçta tapu ve tapunun varlığı, taşınmaz statüsünde olduğu için devletler üstü varlık olarak karşımıza çıkar.

Davanın Düşmesi!

Tapu iptalini sağlayabilmek için açılacak olan davanın süresiz olacağını belirtmiştik; ama bazı durumlarda onun düşeceğini de söylemeliyiz. İptal kararı için dava açan kişi, dava süreci tamamlanmadan vefat edecek olursa dava düşer ve davacının yasal mirasçıları dahi durumdan yararlanabilmek adına yeni bir dava açamaz.

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

4 Ağustos 2016

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları

Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı trafik kazası meydana gelmekte ve bir çok insanı hem maddi hem de manevi olarak büyük zararla içerisine sokmaktadır. Bu nedenle trafik kazasında hatası olmayan kişilerin duruma göre trafik kazası tazminatı almaları mümkün olan bir işlem olmaktadır. Tamamen kazanın türüne ve istenmekte olan tazminatın türüne göre şekillenmekte olan bu işlemler şu şekilde olmaktadır. İlk olarak kaza türüne bağlı olarak ölümlü durumlarda kazazede yakınlarından dolayı doğmakta olan maddi zararları için açılmakta olan maddi ve manevi trafik kazası tazminatı adı altında ele alınmaktadır. Bu gibi durumlarda kazazedenin birinci derece yakınları yanı bakmakla yükümlü olduğu aile bireyler ve kazazedenin yardım ettiği kanıtlanabilmekte olan tüm kişiler yararlanabilmektelerdir. İkinci olarak ise yaralanmalı kazalar sonucunda oluşan tazminat hakkı olmaktadır. Kişinin uğradığı tüm maddi ve manevi zararlar aynı zamanda gelecekte kaz nedeni ile oluşacak olan tüm zararlar hesaplanarak bir tazminat bedelinin belirlendiği bu işlemde kazazede oldukça yüklü tazminatlar alabilmektedir. Trafik kazası tazminatları içerisinde son durum ise maddi hasarlı trafik kazası tazminatı işlemleri olmaktadır. Bu gibi durumlarda kazada hatası bulunmakta olan kişi genel olarak oluşan maddi hasarı ödemekte olduğu için pek mahkeme yoluna başvurulmamaktadır. Ancak bu yapılmaz ise veya kazazede tarafından manevi bir tazminatta talep edilmek istenilir ise yine tüm tazminat işlemleri için ilgili adli kurumlara başvurma hakkı bulunmaktadır.

Tapu İptal Davası

TAPU İPTALİ ARŞİVİNE GÖZ ATIN

Hukuki açıdan yaşadığınız sorunlarınızı ve sorularınıza ön bilgilendirme amaçlı
yazdığımız geniş kapsamlı makale arşivimiz ile sizde tapu iptal davası konusuda bilgi edinin..

Tıklayın

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır

Tapu iptal davası nedir?

Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu iptal davalarında mevcut tapu kimin üzerineyse davalı odur, tapunun onun üzerinde iptali ve davacıya verilmesi talep edilir.

 Tapu iptal davası nasıl açılır?

Tapu iptal davası Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edilerek dava açılmaktadır. Gayrimenkulün bulunduğu yerde açılmalıdır. Bu davalar taşınılmanızın değerine göre sulh hukuk mahkemelerinde de açılabilir. Tapu iptal davası zamanaşımı genel olarak on yıl olarak belirlenmiştir.

Gayrimenkul hukuku tapu iptal davası açacak kişilerin durumdan tam anlamı ile haberdar olmaları gerekmektedir. Çünkü tapu iptal davaları fazlaca masraflı olabilmektedir. Bu yüzden tapu iptal davası soruları ve önerileri cevap bulmak için tapu hukuku avukatları ile çalışmak ya da onlardan yardım almak oldukça faydalı olacaktır. Vekalet verdiğiniz avukatınız size daha sağlıklı ve kesin çözümler oluşturacaktır. Mahkemeye müracaat halinde  tapu iptal davası dilekçe örneği ile benzer şekilde dilekçe oluşturmak gerekir. Bu konuda da avukatınız size oldukça faydalı olur. Tapu iptal davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Dilekçeyi buraya vererek işlemleri başlatmış ve hukuki işlem talebinizi gerçekleştirmiş olursunuz.

Tapu iptal davası hangi durumlarda açılır?

Tapu ile ilgili sorunlarda açılabilir. Usulsüz kazanılan tapular içinde bu dava açılabilir. Tapuyu alma aşamasında hile kullanılmış ya da karşı taraf aldatılmış ise dava açma gerekliliği doğar. Ayrıca ortak taşınılmaz olan bir malın tapusunun aile fertlerinin onaylamadığı biri üzerinde olması da tapu iptal davasının açılmasına gerek duyulabilecek sebeplerdendir. Tapu iptal davası açma süresi bir yıldan fazla olmamalıdır. Bu süreyi geçtiğinizde dava açma hakkınız iptal olacak ve herhangi bir yasal işlem başlatamayacaksınızdır. Bu nedenle iptal davalarınızı 1 yıl dolmadan açmanız gerekmektedir.

 

Tapu İptal Davası Nasıl Açılır
 1. Tapu İptal Davası Nasıl Açılır Tapu iptal davası nedir? Tapu iptal davası tapunun kanuna uygun olmadığı ya da usulsüz yapıldığının iddia edildiği durumlarda açılır. Tapu

  Devamı...!

Tapu İptal Davası
 1. Tapu İptal Davası                 Tapu iptal davası, genel olarak bir taşınmaz mal ile ilgili belgenin iptal edilmesi isteminin bulunduğu durumlarda açılan davalardır. Davanın niteliğini anlayabilmek

  Devamı...!

Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler
 1. Tapu İptal Davası Açmak için Gerekenler Kişinin sahip olduğu taşınmaz ile ilgili tapu tescilinde herhangi bir hata bulunuyorsa bu durumun gerekli yasalar yolu ile düzeltilmesini

  Devamı...!

Tapu İptal Davası Nasıl İlerler
 1. Tapu İptal Davası Nasıl İlerler Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen tapu iptal davası¸ belirli koşulların hükmü ile neticelenip taraflarca arzu edilen sonuca bağlanır. Tapu iptali konusunda

  Devamı...!

Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları
 1. Tüm Trafik Kazalarında Maddi ve Manevi Tazminat İmkanları Gerek dikkatsiz sürücüler gerekse trafik koşullarının elverişsiz olması gibi nedenlerden dolayı her sene ülkemizde binlerce irili ufaklı

  Devamı...!

İLETİŞİM FORMU

İletişim Formu

https://ilkayuyarkaba.av.tr | Avukat | Miras Hukuku | Arabuluculuk | Ankara Avukat | Aldatma Nedeniyle Boşanma | Boşanma Davası | Boşanma Avukatı |